Oblaci me zovu u slobodu skoka i dodir..

Tišina jutra i glas prirode.. Sve ćuti, a tiho šapuće.. Okružena planinama, dok ispred mene morsko prostranstvo.

Na drugoj strani sunce se radja i podiže mrak sa planina. Upijam lepotu. Uživam u skladu, dok kamenčći me dodiruju i prisutnost moju potvrdjuju. Mir spokoja udišem telom i dušom, dok sam prisutna u trenutku.

Galebovi lete svoje jutarnje krugove, i zavode me lepotom krila.. Dok Vam pišem o trenutku, pored mene su se pojavili još neki umetnici duše.. Svi smo posmatrali isti pejzaž, a svako je video šta je duša trebala.

3

post a comment