U kasnim satima, u misaonom razgovoru sa sobom i svojom dušom pitam nas:

Šta je smisao svega ?

Iznova I iznova…

Čemu sve ovo ?

Duboka tišina….Dramska pauza.

Negde iz nekog sakrivenog dela glave, čuje se misao koja ide..

Neko nam je život dao, da ga živimo najbolje što možemo, hrabro i smelo. Da nas energija vodi, a svetlost obasjava. Da budemo uvek najbolja verzija sebe u borbi života.

S kim se borimo ?

Sa sobom. Sve su borbe u nama i sa nama.

Pobediti sebe, svoje misli na vagi života.

Teško mi je ,- čuje se glas iz nekog dela glave.. Sa drugog kraja, snažni glas mu kaže

Ustani, bori se !

I odjednom svi glasovi zaćutaše..

Pojavi se to duša. Pogleda ih kao majka svoju decu i reče :

Ceo život je borba sa smislom.

Dok na jedno pitanje stže odgovor, drugo se rađa. I tako na putu, srećete iskušenja, koja vas vode, sapliću i uče….

18

post a comment