Ćaskati sa sobom o sebi.
Razgovor sa dušom i slobodom.
Najlepši je dok trčiš prostransvom i dodiruješ tlo..
Vetar ti mrsi kosu,
a sunce miluje dušu..
Sloboda i duša,
slede tragove srca..
Dok u ritmu,
duša i srce plešu,
i ćaskaju o slobodi..
Vetar duva,
tišina ćuti,
sunce zalazi..

5

post a comment