Kreativno pero duše piše što mu misli zbore.

Budi svoja i ničija, postavi granice. Balans sa sobom i svojim mirom. Širim ruke i grlim prirodu, dok sunce toplo greje. Meditiram, svoju prisutnost trenutka. Svesnost trajanja budnosti trenutka, dok tišina i mir ispunjavanju svaku ćeliju dokaza moje materjalne prisutnosti. 

Oslobadjam iskonsku prirodu, duboko skrivenu. Otvaram svoj mračni prtljag bola, straha, nemira na putu isceljenja  sebe i svoje duše, svog sjaja i sreće.

Usmeri pažnju na svesnu prisutnost, svetlost i ljubav. Saosećajnost, empatiju razvijajte.. Širite je kao ljubav i humanost.

Učinite korak, budite bolji, dajte primer drugima.

Raširite ruke, otvroite srce, dišite duboko, pomirite ljude, pustite ljubav kao vazduh, koji dišemo i budite prisutni, svoje hrabrosti i prosvetljenosti.

               Širi dalje.

10

post a comment